CBF-Erkenningspaspoort

e-Learning for Kids

Free and Fun Digital Education for Children Worldwide

Dit willen we oplossen

Alle kinderen in de wereld hebben baat bij beter lagere school onderwijs. Veel kinderen hebben enorme achterstanden in belangrijke vakken als wiskunde/rekenen en natuurkunde.

Dit is waar we trots op zijn

In 2020 hebben en record aantal kinderen onze lessen gevolgd. Met door de pandemie waardoor scholen waren gesloten. Het totaal aantal online lessen dat is gevolgd is : 34.883.083 door 6.424.181 kinderen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

9 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 februari 2014

Sector

Onderwijs en wetenschap

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 73.183

Wij bieden gratis digitaal onderwijs aan voor alle lagere school vakken maar met name in rekenen (MathWorld curriculum) en natuurkunde (ScienceWorld). Het digitale onderwijs vult vaak het bestaande onderwijs aan. Kinderen kunnen de digitale lessen in klas volgen of na schooltijd.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 68.898

  1. Wij ontwikkelen een volledig lagere school curriculum op basis van International Baccalaureate standaarden.
  2. De lessen worden zowel online als offline aangeboden. Belangrijk voor scholen en kinderen die geen toegang hebben tot internet.
  3. Afhankelijk van fondsen worden de lessen ook in andere talen beschikbaar gesteld
  4. Beschikbaar maken van digitale lessen: www.e-learningforkids.org

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 129.236

Krijgen fondsen van individuen die doneren. Daarnaast hebben we een partnership met Van Dijk Boekhuis. Als ouders boeken kopen voor hun kinderen dan kunnen ze ook een bedrag doneren. Daarnaast worden we gesteund door stichtingen van families.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?