CBF-Erkenningspaspoort

Ebenezer Operatie Exodus

Ondersteuning in de breedste zin bij het Alijah maken (terugkeren) van Joodse mensen vanuit Nederland naar Israël.

Dit willen we oplossen

Het geven van daadwerkelijke directe- en indirecte hulp aan Joodse mensen bij het maken van Alijah naar Israël. Ondersteunen van oliem (immigranten) in het land Israël.

Dit is waar we trots op zijn

Het praktisch helpen en ondersteunen van Joodse mensen/gezinnen bij hun Alijah (emigratie) naar Israël. Ook in Israël zijn er vanuit Ebenezer mensen die hen ondersteunen bij hun integratie. De Joodse gemeenschap in Nederland weet ons te vinden en er is een groeiend vertrouwen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

61

Erkend sinds

01 december 2014

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 220.866

Het geven van voorlichting aan kerken en andere pro Israël gerichte organisaties. Bewustwording van het belang en de noodzaak tot het verlenen van hulp op een gepaste en gevoelige wijze.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 207.987

  1. Het geven van presentaties van ons werk in het land en informatie verstrekken via onze website en uitgave van gratis kwartaal bulletins.
  2. Het geven van onderwijs over het belang van Alijah en de rol c.q. de taak die de Kerk wereldwijd hierbij heeft volgens de Bijbel.
  3. Gebedsgroepen opzetten door heel Nederland om concreet voorbede te doen voor Alijah.
  4. Elk jaar opnieuw kunnen wij Joodse mensen helpen met hun Alijah naar Israël en hun integratie aldaar.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 482.366

Ons inkomen verkrijgen wij voornamelijk door giften van donateurs en door legaten. We werken zonder vast kantoor of bezoldigde medewerkers.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?