CBF-Erkenningspaspoort

El Fuego

Kansarme kinderen kansrijker maken

Dit willen we oplossen

Kansarme kinderen een toekomst bieden door het aanbod van aanvullende scholing en extra aandacht voor sport, spel, cultuur en respect voor elkaar.

Dit is waar we trots op zijn

2019: eigen (huur)locatie in Cusco voor onderwijs en educatieve activiteiten 2021: afronding verzelfstandiging Proj Comedor 2022: groeiende belangstelling vanuit de arme wijk voor de activiteiten van El Fuego y los Ninos del Cuzco

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Peru

Vrijwilligers

2

Erkend sinds

01 september 2009

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 15.319

Kansarme kinderen in staat stellen meer profijt te halen uit het reguliere onderwijsaanbod door het verzorgen van bijlessen en soc. cult, activiteiten, en indien nodig psych. en pedagogische hulp te bieden. Hierbij willen wij de ouders zoveel mogelijk direct betrekken.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 13.553

  1. Aanbod van bijlessen door professionele. docenten, indien nodig xtra toerusting docenten. Zo mogelijk ouders direct erbij betrekken.
  2. Ad hoc bekostigen van gespecialiseerde psychosociale of medische hulpverleners
  3. Het stimuleren (en ad hoc bekostigen) van soc cult activiteiten (workshops e.d.) te organiseren door ONG El Fuego y los Niños del Cuzco

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 15.619

Donaties, legaten en/of bijdragen van particulieren en fondsen. Overschotten of tekorten op de projectkosten worden verwerkt ten gunste resp. ten laste van de bestemmingsfondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?