CBF-Erkenningspaspoort

EpilepsieNL

Wij streven naar een wereld zonder epilepsie en tot die tijd zetten we ons in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie.

Dit willen we oplossen

200.000 mensen met epilepsie in NL kunnen op ieder moment door een aanval worden overvallen. Wij willen de verstorende invloed van epilepsie beperken en mensen meer zekerheid geven. Daarom zetten we ons in voor goede behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie.

Dit is waar we trots op zijn

We kunnen het verschil maken in het leven van mensen met epilepsie. Bij tweederde van deze mensen is de epilepsie onder controle, mede dankzij door ons gefinancierd wetensch. onderzoek. We geven goede voorlichting en verbeteren de kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie.

Medewerkers

16,3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

7000

Erkend sinds

01 januari 1997

Sector

Gezondheid

Doelgroep

Chronisch zieken

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 3.685.303

We willen epilepsie voor meer mensen onder controle brengen. Dat doen we door onderzoek naar deze grillige aandoening te financieren. Daarnaast ondersteunen we ook op andere manieren, bijv. met goede, betrouwbare voorlichting, telefonisch, persoonlijk en via online kanalen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 2.561.724

  1. We financieren wetenschappelijk onderzoek. Zo komen we meer te weten over de oorzaak van epilepsie en werken we toe naar een oplossing.
  2. We geven goede en betrouwbare voorlichting aan iedereen die vragen heeft over de aandoening.
  3. We organiseren Epilepsie Cafés en webinars waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen krijgen en ook podcasts over epilepsie.
  4. Aanbod van de zorg optimaliseren, lobby richting overheid en (zorg)verzekering.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 3.735.762

Baten van particulieren (collecte, donaties, giften en nalatenschappen), bedrijven en Postcode-/VriendenLoterij, evenementen, acties van derden.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?