CBF-Erkenningspaspoort

Equal Opportunity Fund Ghana

Wij bieden hulp die er toe doet in de Upper West Region in Ghana zodat de mensen in de toekomst voor zichzelf kunnen zorgen.

Dit willen we oplossen

Samen met de lokale bevolking steunen we projecten voor onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, (drink)water en werkgelegenheid. Onderwijs is de belangrijkste ingang om de sociale en economische situatie te verbeteren. Na de opstartfase kunnen de mensen in Ghana zelfstandig verder.

Dit is waar we trots op zijn

Projectaanvragen worden ingediend door onze lokale partners. Zij hebben de kennis, ervaring en deskundigheid die nodig is. Dat schept verbondenheid en biedt een reële mogelijkheid dat een afgerond project zonder verdere steun van EOF kan worden gecontinueerd.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Ghana

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 oktober 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 44.137

Verbetering van en toegang tot onderwijs en scholing met speciale aandacht voor kansarmen: meisjes, vrouwen en gehandicapten. Aandacht voor onderwijs kan niet los worden gezien van aandacht voor gezondheidszorg, water, microkredieten en werkgelegenheid, met name in de landbouw.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 37.000

  1. Door nieuwbouw/renovatie van scholen en voortgezet onderwijs, studiebeurzen voor universiteit, ontwikkelen en aanschaf van lesmateriaal
  2. Aandacht voor speciaal onderwijs voor kinderen met 'n beperking, dagactiviteiten en groententuin om hen uit hun isolement te halen.
  3. Verbetering van gezondheidszorg o.a. door uitbreiding van de Bone Setters Clinic met reguliere zorg en opleiding van verpleegkundigen.
  4. Betere sanitaire voorzieningen, schoon water, ontwikkeling economische activiteiten o.a. door landbouw en microkrediet voor vrouwengroepen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 813.519

Alles gaat om vertrouwen. Onze donateurs weten dat hun donaties door Wilde Ganzen worden vermeerderd en inkomsten door EOF zorgvuldig worden besteed. Wij sluiten ons aan bij wat de mensen in Ghana zelf belangrijk vinden zodat zij in de toekomst op eigen benen kunnen staan.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?