CBF-Erkenningspaspoort

Erasmus MC Foundation

Samen met u zetten wij ons in voor een gezonde toekomst voor iedereen. Dat doen wij door innoverend onderzoek in het Erasmus MC te steunen.

Dit willen we oplossen

Onderzoek maakt de weg vrij naar een betere behandeling van kanker, hart- en vaatziekten, dementie en vele andere ziektes die ons raken. Daarom steunen wij artsen en onderzoekers in het Erasmus MC in hun niet aflatende zoektocht naar een betere toekomst voor elke patiënt.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op de artsen en onderzoekers in het Erasmus MC die onverminderd hard werken om een oplossing te zoeken voor vele, vaak zeer ernstige ziektes. Zij zetten zich in voor een betere toekomst voor al hun patiënten. U kunt hen steunen door onderzoek mogelijk te maken.

Medewerkers

10,46

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 december 2019

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Daniel den Hoed Fonds, Erasmus MC Thorax Foundation, Muziek als Medicijn

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 7.018.456

Een gezonde toekomst voor iedereen! Een toekomst waarin we proberen om van dodelijke ziektes, chronische ziektes te maken én waarin kwaliteit van leven net zo belangrijk is als overleven. Dat maken wij mogelijk door onderzoek naar betere behandelingen van ziektes te steunen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 5.683.615

  1. Wij werven fondsen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC.
  2. Wij organiseren (sportieve) activiteiten waar particulieren en bedrijven aan mee kunnen doen. En begeleiden mensen die zelf actie voeren.
  3. Wij organiseren inhoudelijke bijeenkomsten over onderzoeksprojecten in het Erasmus MC voor fondsen, stichtingen en notarissen.
  4. Wij begeleiden families die geld willen doneren aan wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 8.539.051

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?