CBF-Erkenningspaspoort

Europa Kinderhulp

Tover een glimlach op het gezicht van een kind - word vakantieouder! (Zie antwoord bij 1.)

Dit willen we oplossen

Europa Kinderhulp ziet het als haar taak om bijstand te verlenen aan kinderen die in of onder moeilijke omstandigheden leven, ongeacht nationaliteit, ras en levensbeschouwing. Al meer dan 60 jaar hebben wij als doel het verzorgen van een onvergetelijke vakantie van ong. 2 weken.

Dit is waar we trots op zijn

Blije gezichten van kinderen én vakantiegezinnen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

6 gebieden

Vrijwilligers

150

Erkend sinds

01 januari 2001

Sector

Welzijn

Doelgroep

Algemeen publiek

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 115.675

De laatste jaren waren lastig door corona maar we zien het aantal aanmeldingen van vakantiegezinnen weer toenemen. Nu is het zaak om de contacten weer strak aan te trekken met de uitzendende organisaties zodat het aantal kinderen voor een vakantie ook weer toeneemt na corona.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 64.903

  1. Vakantiegezinnen werven d.m.v. veel reclame spotjes en artikelen in lokale nieuwskrantjes.
  2. Contacten worden weer opnieuw aangetrokken met de uitzendende organisaties, door wisseling van mensen zo na de corona is dit hard nodig.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 92.780

Voor een groot deel zijn we afhankelijk van donaties en schenkingen. Verder betalen de Uitzendende Organisaties van de kinderen, per kind een bepaald bedrag. We zijn een echte vrijwilligers organisatie en maken zo min mogelijk kosten. EKH ontvangt geen subsidies.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?