CBF-Erkenningspaspoort

European Cultural Foundation (ECF)

De ECF is opgericht om het Europese sentiment te stimuleren en wederzijds begrip en democratische solidariteit te bewerkstelligen.

Dit willen we oplossen

Fragmentarisering, ongelijkheid, en gebrek aan solidariteit brengen Europa in gevaar en zorgen voor verdeeldheid en polarisatie. Cultuur en culturele uitwisselingen brengt mensen samen en geeft een visie op oplossingen en een gemeenschappelijke toekomst.

Dit is waar we trots op zijn

Ons continent als plek waar alle inwoners kunnen leven, werken, dromen en vrijheid van meningsuiting kennen. Met een gedeeld thuis-gevoel gebaseerd op solidariteit, wederzijds respect en harmonie. We geloven in de kracht van cultuur om dit Europa tot stand te brengen.

Medewerkers

23,5

Actief gebied

58 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2014

Sector

Kunst en cultuur

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 6.616.164

Onze missie om bij te dragen aan een gedeeld Europees thuisgevoel is nu net zo urgent als het was in 1954. Ook nu is het onze gezamenlijke plicht om pal te staan voor cultuur. En daarmee voor de diversiteit, levendigheid en toekomst van Europa.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 6.175.425

  1. Culture of Solidarity Fund, een noodfonds voor culturele initiatieven tijdens crises. 200 projecten gesteund met een totaalbedrag van EUR 5M
  2. The Europe Challenge een programma waarin bibliotheken en hun gemeenschappen werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
  3. The European Pavilion is ons artistieke programma waarin partners de toekomst voor Europa verkennen, over nationale grenzen heen.
  4. Met Re:Framing Migrants in the European Media ondersteunen we publieke Europese (media-) ruimte voor verhalen van migranten en vluchtelingen

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 6.210.316

De European Cultural Foundation kent eigen inkomsten uit de VriendenLoterij Loterij en Nederlandse Loterij, via het Prins Bernhard Cultuurfonds en werft fondsen bij overheden, NGO’s en commerciële instellingen. We werken aan het opzetten van een donoren systeem.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?