CBF-Erkenningspaspoort

Evangelische Hogeschool

Wij bieden iedere student of cursist de beste basis voor zijn of haar leven door geloofstoerusting, vorming, verdieping en studiekeuze.

Dit willen we oplossen

Veel jongeren beginnen onvoldoende beargumenteerd en onderbouwd aan een vervolgstudie met als gevolg dat er veel uitval is binnen het hbo/wo. Dit kost de overheid veel geld en kan het weglekken van talent tot gevolg hebben.

Dit is waar we trots op zijn

Dat studenten getuigen van persoonlijke groei, waardoor ze zelfstandig en positief-kritisch kunnen functioneren in een vervolgstudie en de maatschappij.

Medewerkers

17,67

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

4

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Onderwijs en wetenschap

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 1.726.063

Goede begeleiding bij studiekeuze, Via persoonlijke ontwikkeling en studievaardigheden worden studenten beter voorbereid op een vervolgstudie. Studenten leren een studie te kiezen die aansluit bij hun talenten/kwaliteiten. Dit voorkomt studie-uitval of een verkeerde studiekeuze.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 1.450.247

  1. Onderwijsprogramma met colleges en literatuur, reflectie, groepsbesprekingen en persoonlijke begeleiding
  2. Persoonlijke gesprekken
  3. Groepsdynamische processen
  4. Reflectie en verwerking van onderwijsprogramma

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 1.682.551

Wij bekostigen ons onderwijs voor 25% uit collegegeld en ontvangen daarnaast vrijwillige giften van Particulieren (58%), Bedrijven (9%) en Organisaties zonder winstoogmerk (8%).

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?