CBF-Erkenningspaspoort

Exodus Nederland

Exodus Nederland werkt mee aan een veiligere samenleving, door het op maat begeleiden van (ex)gedetineerden.

Dit willen we oplossen

Exodus Nederland staat voor een veilige samenleving waarin (ex)gedetineerden een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren,wat bijdraagt aan minder recidive .

Dit is waar we trots op zijn

De methodische begeleiding van Exodus leidt tot aantoonbaar minder recidive van hen die aan onze programma's hebben deelgenomen. Hierdoor werken wij direct mee aan een veiligere samenleving.

Medewerkers

190,4

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 oktober 2010

Sector

Welzijn

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 17.995.189

Exodus gelooft in sterkere mensen voor een veiligere samenleving; wij investeren in mensen in elke fase van de levensloop. Exodus werkt in de context van forensische zorg op het snijvlak van criminaliteit en samenleving. Wij geloven in herstel van mensen met en door perspectief.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 16.606.319

  1. 24 uurs begeleidng (intramuraal)
  2. Ambulante begeleiding
  3. Dagactiviteiten
  4. Trainingen en cursussen

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 17.611.386

Middels contracten met Ministerie van Justitie en Veiligheid, Gemeenten, Provincies en giften/donaties. Wij werken hoofdzakelijk op declaratiebasis.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?