CBF-Erkenningspaspoort

Eye Care Foundation

We stellen ons een wereld voor waarin mensen door een goed gezichtsvermogen in staat worden gesteld hun volledige potentieel te benutten.

Dit willen we oplossen

Onze lange termijndoelen: 1. Vermijdbare blindheid wordt geëlimineerd 2. Effectieve staarbehandeling is toegankelijk voor mensen in nood 3. Effectieve preventie en behandeling van gezichtsafwijkingen zijn toegankelijk voor mensen in nood.

Dit is waar we trots op zijn

In ons bijna 40-jaar bestaan hebben wij dankzij onze donateurs het volgende bereikt: 34 (district)oogklinieken/-centra geopend en/of gerenoveerd; 6 mio+ consulten en 800.000+ (staar)operaties uitgevoerd; 40.000+ oogzorg collega's opgeleid en getraind.

Medewerkers

8,6

Actief gebied

5 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2008

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.448.654

Wij streven naar een wereld waarin oogzorg van goede kwaliteit beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen, met focus op de meest behoeftigen; waarin iedereen gelijke kansen heeft om een toekomst met helder zicht op te bouwen en hun potentieel volledig kan benutten.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.689.677

  1. Directe dienstverlening: ondersteunen van het leveren van oogzorg door lokale instituties, met focus op de meest behoeftigen.
  2. Capaciteitsversterking: het versterken van de oogzorg-professionals, direct of indirect.
  3. Infrastructuur versterken: het verbeteren van fysieke ruimtes, uitrusting en instrumentarium benodigd voor het leveren van oogzorg.
  4. Beleidsbeïnvloeding: het adequaat inbedden van kwantitatief en kwalitatief goede oogzorg in het lokale en nationale beleid van een land.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 2.424.670

Inkomsten worden verkregen van donaties, schenkingen en nalatenschappen van particuliere donateurs. Ook wordt ECF ondersteund door fondsen, institutionele fondsen en in mindere mate bedrijven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?