CBF-Erkenningspaspoort

Ezelsociëteit

Opvang en herplaatsing van ezels in nood, een thuis bieden aan bejaarde en invalide ezels en voorlichting geven over ezelwelzijn.

Dit willen we oplossen

Er is nog veel ezelleed in Nederland. Hetzij doordat ezels in nood (ziek, bejaard, verwaarloosd of anderszins) geen goed onderkomen hebben, hetzij doordat bij ezelbezitters of autoriteiten de kennis ontbreekt over ezelwelzijn en wat een goede verzorging inhoudt.

Dit is waar we trots op zijn

Honderden ezels en muildieren gered. De Ezelsocieteit wordt gewaardeerd als autoriteit om haar kennis en inzet op het gebied van (medische) ezelkennis. Het gevolg daarvan is dat er nu een keuzevak Ezels is op de Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht.

Medewerkers

2,5

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

60

Erkend sinds

01 juli 2017

Sector

Dieren

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Verscherpt toezicht

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2021)

€ 222.419

Onderdak bieden aan ezels in nood, hetzij blijvend (bejaarde en chronisch zieke ezels) hetzij tijdelijk (ezels die kunnen worden herplaatst). De oorzaken van ezelleed willen we wegnemen door het geven van voorlichting en het uitwisselen van informatie met instanties..

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2021)

€ 196.526

  1. Opvang van bejaarde en chronisch zieke ezels in onze ezelopvang.
  2. Herplaatsen van ezels die daarvoor in aanmerking komen op door ons gecontroleerde pleegadressen.
  3. Verder dierenleed voorkomen door het geven van voorlichting, doen uitgaan van publicaties en het organiseren of faciliteren van studiedagen.
  4. Informatie uitwisseling tussen Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, Dierenpolitie en ezelbezitters

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2021)

€ 560.547

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?