CBF-Erkenningspaspoort

Faridpur

Faridpur helpt mensen met een beperking en kansarme kinderen een toekomst op te bouwen door corrigerende chirurgie, huisvesting en scholing

Dit willen we oplossen

•Niet-beschikbare medische zorg voor armen bieden •onderdak en educatie aan dakloze kinderen •financiële ondersteuning school en internaat voor kinderen met een beperking •bijdrage aan brandwonden-preventie •bijdrage aan leprazorg •zo mogelijk ondersteuning projecten

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op het feit dat we in staat zijn een groot aantal patiënten te opereren, zodat zij weer kansen krijgen om te functioneren (persoonlijk en maatschappelijk) en op het feit dat de school en het internaat ( Mangu) en het Holland Children House (Faridpur) goed draaien.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 81.851

•Mensen met brandwonden in een vroeger stadium behandelen, zodat de gevolgen minder ernstig zijn •Mensen financieel de kans geven om zich te laten opereren •Voorlichting m.b.t. brandwondenpreventie stimuleren •Kinderen educatie bieden, als basis voor een goede toekomst

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 81.300

  1. >(Twee) jaarlijks (mede) organiseren van medische missies naar Nigeria
  2. •Financiering zoeken voor poor patient fund, leprazorg, brandwondenzorg, school en internaat in Mangu (Nigeria)
  3. •Sponsoren en donoren zoeken en binden voor de exploitatie van het Holland Children House (HCH) In Faridpur (Bangladesh)
  4. Eenmalige projecten; zonnepanelen ziekenhuis (Nigeria) Vervanging matrassen en beddengoed (Nigeria) Starten Secundary school (Nigeria)

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 87.789

Via (vaste) donoren, giften en sponsoren. Ieder jaar doen we een beroep op fondsen, organisaties, kerken en andere instellingen om ons financieel te ondersteunen. We hebben vooral behoefte aan vaste donoren, naast incidentele donaties en giften.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?