CBF-Erkenningspaspoort

Federatie Paardrijden Gehandicapten

Het bevorderen van mogelijkheden tot paardrijden en andere activiteiten met paarden voor mensen met een beperking.

Dit willen we oplossen

Paardensport is voor mensen met een beperking in Nederland beschikbaar en haalbaar op het niveau dat past bij de individuele mogelijkheden. Dit in de disciplines (therapeutisch)paardrijden, voltige, mennen paardentherapie/ coaching, huifbedrijden en paardenkampen.

Dit is waar we trots op zijn

In samenwerking met de KNHS en NOC NSF hebben we meerdere studiedagen georganiseerd m.b.t. autisme in de paardensport. Deze dagen waren toegankelijk voor alle instructeurs in de paardensport. Veel ruiters met autisme rijden bij reguliere maneges.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 december 2009

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 19.386

De FPG ziet er op toe dat haar leden hippisch, medisch en pedagogisch verantwoorde en veilige paardrijlessen/ activiteiten met paarden aanbieden. Uitgangspunt daarbij is het welzijn van mens en dier.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 15.585

  1. Het opzetten van een kennissite voor leden, bestuurders, instructeurs en vrijwilligers.
  2. Scholings modules ontwikkelen en uitvoeren voor instructeurs van reguliere maneges en voor leden.
  3. Ontwikkeling en uitvoering van opleidingen voor instructeurs paardrijden gehandicapten, in samenwerking met de KNHS.
  4. Het informeren van adviseren van leden en niet leden omtrent ontwikkelingen in het werkveld.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 17.268

Leden betalen contributie. Daarnaast zijn we vooral afhankelijk van giften, erfenissen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?