CBF-Erkenningspaspoort

Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN)

FSAN streef met lid organisaties naar volwaardige integratie en participatie van de Somalische gemeenschap in de Nederlandse samenleving.

Dit willen we oplossen

Dat vluchtelingen met Somalische achtergrond goed kunnen integreren en mee doen in de Nederlandse samenleving Brug slaan tussen de Somalische gemeenschap en Nederlandse bevolking Vrouwelijke genitale besnijdenis voorkomen en bespreekbaar maken Wederopbouw Somalië mogelijk maken.

Dit is waar we trots op zijn

Veel Somaliërs hebben hun weg in Nederland gevonden Meisjes besnijdenis is bij wet verboden Meer Somaliërs weten hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden Kennisoverdracht in Somalië Noodhulp na ernstige droogte Somalië

Medewerkers

2,4

Actief gebied

Somalië

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 april 2020

Sector

Welzijn

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Verscherpt toezicht

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 269.482

Alle Somaliërs hebben hun weg gevonden, doen mee in de samenleving Meisjes besnijdenis is verboden en strafbaar zowel in Nederland als internationaal Goede kennisoverdracht naar andere Afrikaanse groeperingen Verbetering onderwijs, gezondheid en capasiteitsopbouw in Somalië

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 257.510

  1. Project Armoede en schulden In dit project leren wij hoe het mensen beter met geld om te gaan en hun de weg naar de arbeidsmarkt te vinden.
  2. Projecten Bestrijding en bespreekbaar maken van vrouwelijke genitale verminking. Onder meer door training sleutelfiguren, info en lobby
  3. Project Werkgelegenheid Somaliërs.Hiermee bereiden wij werkzoekende voor op de arbeidsmarkt. Samen met gemeentes worden trajecten ontwikkeld
  4. Project Brain Gain Somalië. Project waar hoogopgeleide Somaliërs kennis overdragen aan landelijke instituties waarmee deze worden versterkt

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 267.634

Wij komen aan ons geld door contributies van onze lid organisaties, projectfinancieringen door Ministerie van Buitenlandse Zaken, Sociale zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van VWC en diverse particuliere fondsen. Tevens organiseren wij een jaarlijkse landelijke fondswerving.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?