CBF-Erkenningspaspoort

Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.)

Doelstelling: belangen behartigen van een ieder die direct of indirect te maken heeft met fibromyalgie, voorlichting en lotgenoten contact.

Dit willen we oplossen

We willen dat alle fibromyalgie patiënten bij ons terechtkunnen met hun vragen. We geven voorlichting en ondersteunen, oa. dmv van lotgenotencontact. De belangenbehartiging voor onze achterban is een belangrijke kerntaak. Alles is er op gericht om de patiënt sterker te maken.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op onze vrijwilligers, de vrijwilligers zijn op landelijk, provinciaal en lokaal niveau actief. Allen zijn ons even waardevol. Dankzij intensieve lobby belangenbehartiging verwachten we begin 2024 een advies van de Gezondheidsraad.

Medewerkers

1,7

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

125

Erkend sinds

01 januari 2024

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 360.028

Al onze activiteiten zijn erop gericht om de positie en de leefwereld van mensen met fibromyalgie te verbeteren. Wij willen dit bereiken door ondersteuning van het zelfmanagement van fibromyalgie-patiënten. Daarnaast door inzet van belanghartiging op beleid VWS en werk en inkomen

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 302.169

  1. We organiseren verschillende vormen van lotgenotencontact, landelijk, regionaal en via wandelgroepen. Jongeren hebben hun eigen contactgroep
  2. We geven de cursus Sterk met Pijn samen met 15 andere pijnorganisaties via het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem SWP.
  3. We geven voorlichting, zowel aan patiënten, huisartsen en verpleegkundigen in opleiding zodat zij ook op de hoogte zijn van problematiek.
  4. We zorgen ervoor dat er meer landelijke bekendheid komt over de aandoening, voor meer begrip.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 344.734

Onze leden betalen jaarlijks contributie, in 2022 is dit 31 euro per jaar. Daarnaast ontvangen wij van het ministerie van VWS een instellingssubsidie en van ReumaNederland ontvangen we jaarlijks € 10,00 per lid.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?