CBF-Erkenningspaspoort

FloJa Malawi

Duurzame verbetering, door onderwijs, voeding en gezondheidszorg te bieden aan (de meest kwestbare) personen in het Noorden van Malawi.

Dit willen we oplossen

ONZE DOELSTELLING: In het Noorden van Malawi een duurzame bijdrage leveren aan de bevolking door educatie, voeding en gezondheidszorg te bieden aan kwetsbare kinderen (en hun omgeving), waarmee zij een stevige basis hebben voor een kansrijke toekomst.

Dit is waar we trots op zijn

Kindersterfte is afgenomen, onderwijsmogelijkheden voor kwetsbare kinderen. Leerprestaties zijn voor de FloJa kinderen aantoonbaar toegenomen, presteren ook later aantoonbaar beter dan andere kinderen op de lagere school. Alle projecten SAMEN met dorp (community empowerment)

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Malawi

Vrijwilligers

5

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 138.394

Onderwijs voor kinderen tm de basisschool en gezondheidszorg voor kinderen tm 6 jaar. Daarnaast biedt FloJa Malawi werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking. Schoon drinkwater voor alle dorpsbewoners.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 135.846

  1. Spelend leren voor kinderen tm 6 jaar, gezondheidszorg, twee gezonde maaltijden per dag en gelegenheid om te spelen en kind te mogen zijn.
  2. Eerlijke salarissen en pensioenopbouw voor de lokale bevolking, stimulering van de economie door inkoop van lokale producten.
  3. Ten alle tijden toegang tot schoon drinkwater
  4. Scholing/opleiding/eerste hulp voor de kinderen op onze school, lokale medewerkers (en hun omgeving)

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 80.306

1. particuliere donaties - 38 % 2. bedrijven, instellingen e.d. - 35 % 3. acties georganiseerd door vrijwilligers - 20 % 4. inkomsten in Malawi - 7 %

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?