CBF-Erkenningspaspoort

Fonds Slachtofferhulp

Alle slachtoffers in Nederland van misdrijven, ongevallen en rampen worden gehoord, gezien, erkend en geholpen.

Dit willen we oplossen

Elke dag opnieuw worden mensen slachtoffer. Niet iedereen ontvangt de hulp die nodig is om het leven weer op te pakken. Dáárom bestaat Fonds Slachtofferhulp. Wij geloven in de kracht van mensen. Wij helpen slachtoffers hun kracht te hervinden.

Dit is waar we trots op zijn

Met onze noodhulp helpen we slachtoffers in acute nood. Met ons platform WTFFF!? bieden we hulp aan jongeren die slachtoffer zijn van online seksueel misbruik. en met andere projecten helpen wij kinderen die slachtoffer of nabestaande zijn van geweld of een verkeersongeval.

Medewerkers

22

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1999

Sector

Welzijn

Doelgroepen

10 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 8.043.090

Met de programma’s Verkeer, Seksueel Geweld, Misdrijven, Kindermishandeling en Milieucriminaliteit werken we toe naar structurele oplossingen en verbeteringen o.g.v. rechtspositie en hulpverlening. Hiermee kunnen we voor slachtoffers en hun naasten echt het verschil maken.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 5.692.742

  1. Per programma hebben we concrete projecten waarmee we de hulp en de toegang tot hulp effectief en blijvend verbeteren voor slachtoffers.
  2. Contact met slachtoffers is essentieel voor ons: hun ervaringen, verwachtingen en hulpbehoeften zijn voor ons leidend in alles wat we doen.
  3. Wij zijn een niet meer weg te denken sparringpartner voor de overheid en hebben zo invloed op wet- en regelgeving rondom slachtoffers.
  4. We doen dit niet alleen, maar werken altijd samen met wetenschappers, experts en professionals in het werkveld.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 9.870.195

Wij zijn als maatschappelijke organisatie en goed doel volledig afhankelijk van giften uit de samenleving. We zijn enorm dankbaar voor de gulle bijdragen van particuliere donateurs, zakelijke sponsoren, vermogensfondsen en de Loterijen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?