CBF-Erkenningspaspoort

Foodwatch

We zetten ons in voor het recht om te weten wat we eten en voor het recht op voedsel dat noch mens, noch milieu schaadt.

Dit willen we oplossen

Als dé onafhankelijke voedselwaakhond, stelt Foodwatch misstanden aan de kaak en leggen wij de vinger op de zere plekken van onze voedselvoorziening.

Dit is waar we trots op zijn

Foodwatch is een kleine organisatie met een groot bereik. We zijn volstrekt onafhankelijk van overheden en de voedselindustrie. Onze donateurs maken ons werk mogelijk.

Medewerkers

5,8

Actief gebied

5 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 mei 2018

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 835.200

Ons einddoel is om ervoor te zorgen dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt in de borging van consumentenrechten, de volksgezondheid, en het mensenrecht op adequaat voedsel.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 587.413

  1. Foodwatch voert actief campagnes, geeft de voorlichting die voedselbedrijven jou onthouden en reageert direct op actuele voedselschandalen.
  2. We raadplegen experts en delen onze informatie met jou en met de media.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 888.752

Wij nemen geen giften aan van de voedingsindustrie of de overheid en zijn daarmee volledig afhankelijk van onze donateurs.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?