CBF-Erkenningspaspoort

Friends for Life

Het bieden van studiebeurzen aan jonge, getalenteerde studenten in Kenia die zelf niet over de financien beschikken hiervoor.

Dit willen we oplossen

Er is nog steeds een groot verschil tussen arm en rijk in Kenia, onder andere doordat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Educatie op tertiair niveau is dit moment niet voldoende toegankelijk voor jongeren in Kenia die zelf niet over de financiele middelen beschikken.

Dit is waar we trots op zijn

Door een streng selectieproces en goede begeleiding en activiteiten tijdens de studie beurs periode worden gesponsorde studenten na hun afstuderen zelf sponsoren van de stichting. Hiermee zorgen zij ervoor dat ook de volgende generatie kan studeren en bouwen zij eigenwaarde op.

Medewerkers

0,8

Actief gebied

Kenia

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2014

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 87.427

Bijdragen aan de economie van Kenia door het verstrekken van studiebeurzen aan jonge, getalenteerde Kenianen die wel het talent maar niet de financien beschikken om dit zelf te kunnen faciliteren. Jongeren in arme omstandigheden bouwen op deze manier een betere toekomst op.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 37.398

  1. Verstrekken van studiebeurzen aan getalenteerde Kenianen
  2. Het bieden van begeleiding en activiteiten tijdens de studie en daarna middels onder andere een baanbegeleidingstraining.
  3. Elke afgestudeerde sponsort na afstuderen een andere student door terugbetaling van de beurs in termijnen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 114.598

Wij werven fondsen bij onder meer stichtingen en vermogensfondsen maar ook binnen ons persoonlijk netwerk. Daarnaast organiseren wij activiteiten (bijvoorbeeld een reis naar Kenia) en loopt er een fondsenwervend project bij enkele restaurants in Nederland gedurende het jaar.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?