CBF-Erkenningspaspoort

Friends of Young Bethlehem

Ondersteuning jongeren in de bezette Westbank (Palestina)

Dit willen we oplossen

FofYB steunt het jongerenwerk van het AEI, dat open staat voor zowel Christenen als Moslims, zodat zij beter om kunnen gaan met de stressvolle omstandigheden in bezet gebied. Zie ook www.aeicenter.org

Dit is waar we trots op zijn

Steunpunt en intermediair (Wilde Ganzen, Steunfonds Kampen, e.a.) voor het AEI.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Palestina /bezet Palestijns gebied

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 12.821

Wij geven financiële support aan het AEI, deels algemeen en deels voor specifieke projecten.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 12.285

  1. Middels acties, verkoop olijfhoutproducten en door middel van fondsenwerving geld verwerven

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 11.277

Naast donaties, zowel van particulieren als instellingen, organiseren wij jaarlijks rond Kerst een loterij, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het jongerenwerk van het Arab Educational Institute in Bethlehem (Palestina)

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?