CBF-Erkenningspaspoort

Friendship Foundation

Middels onderwijs, arbeidsparticipatie en voorlichting willen wij mensen met een beperking laten integreren in Sri Lanka.

Dit willen we oplossen

Mensen met een beperking zijn in Sri Lanka een achtergestelde doelgroep. Onderwijs is vaak niet voorhanden. Een plek in de maatschappij is niet vanzelfsprekend. Werk&inkomen is moeilijk te realiseren. Wij werken aan een samenleving waarin iedereen meedoet en ieders talent telt.

Dit is waar we trots op zijn

Friendship Foundation vindt het fantastisch om te zien dat dankzij onze multidisciplinaire opvang, arbeidsparticipatie training en voorlichtingsprogramma's, families, met een gehandicapt gezinslid, een betere financiële en sociale positie krijgen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Sri Lanka

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2018

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 65.250

Wij werken aan een gemeenschap in Sri Lanka waar mensen met een beperking, én hun gezinnen, meedoen! Wij noemen dit de Disabled Friendly Society. Pilaren waar onze Disabled Friendly Society op rust zijn: zorg, onderwijs, werk&inkomen, inclusie, toegankelijkheid.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 60.917

  1. Wij bieden dagopvang, speciaal onderwijs en praktijk onderwijs aan thuiswonende, gehandicapte kinderen. Zo kunnen ouders naar hun werk gaan.
  2. Wij bieden training Werk&Inkomen aan mensen met een beperking. Zo dragen zij een steentje bij aan het gezinsinkomen.
  3. Belangenbehartiging, voorlichting aan de gemeenschap en het creëren toegankelijke gebouwen: 100% Inclusieve Samenleving.
  4. Onze kennis -zorg, onderwijs, werk&inkomen, inclusieprogramma's, toegankelijkheid-, delen wij in Sri Lanka, zodat niemand achter blijft!

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 8.382

Wij zijn onze particuliere donateurs, vermogensfondsen, Wilde Ganzen, service clubs en scholen dankbaar voor hun financiële ondersteuning. In Sri Lanka hebben wij een lokale fondsenwervend beleid opgesteld, zodat de projecten financieel steeds onafhankelijker worden.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?