CBF-Erkenningspaspoort

Friendship Sports Centre

Het bieden van een veilige omgeving , waar mensen met een beperking kunnen sporten en sociale contacten kunnen opbouwen

Dit willen we oplossen

Mensen met een beperking en/of ouderen kunnen niet altijd terecht op reguliere sportclubs. Voor deze doelgroep(en) is een veilige en vertrouwde omgeving om te sporten en sociale contacten op te bouwen noodzakelijk. Het Friendship Sports Centre biedt deze mogelijkheid

Dit is waar we trots op zijn

Dankzij het dagbestedingsprogramma "Friends at Work" kunnen jong volwassenen met een beperking bij het FSC werken, leren, maar ook sporten. Waar we ook trots op zijn is de samenwerking met de Riki Stichting. Via de Riki Stichting komen (eenzame) ouderen bij ons sporten en lunchen

Medewerkers

15,41

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Welzijn

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 3.578.476

Wij proberen ieder jaar een (nog) groter maatschappelijk draagvlak te creëren en ontwikkelen daarvoor diverse specifieke programma's. We hebben inmiddels ook een aantal huurders die passen bij de doelgroep, nl. Frank Jol en Neuromove,

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 2.621.242

  1. O.a FSC biedt arbeid gerealateerde dagbeding aan voor jong volwassenen (Friends at Work);
  2. Friends at Home: kinderen die sporten op het FSC worden opgevangen via naschoolse opvang
  3. Riki Stichting: via de R komen 2 a 3x per week ouderen sporten (met aansluitend een lunch), Riki zet zich in o.a. voor kwetsbare ouderen
  4. Friends in Shape: obesitas programma voor mensen met overgewicht

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 3.340.273

Huurinkomsten van Only Friends, de preferred user, en de vaste partners die gebruik maken van het Friendship Sports Centre. Daarnaast organiseren veel evenementen voor bedrijven/fondsen, zodat wij inkomsten genereren, zodat de mensen met een beperking kunnen blijven sporten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?