CBF-Erkenningspaspoort

Friese Milieufederatie

Het bevorderen van de bescherming, instandhouding en verbetering van natuur, milieu en landschap in de provincie Fryslân

Dit willen we oplossen

Drastische achteruitgang van de biodiversiteit. Tegengaan effecten van klimaatverandering. Achteruitgang van de (omgevings)kwaliteit van Fryslan.

Dit is waar we trots op zijn

Initiatieven duurz. energie, RES, Koolstofbank Veenweide, campagnes: Circulaire economie, duurzame voeding en omgevingskwaliteit (water, afval), landbouwdeal biodiversiteit, promotie natuurincl landbouw, inrichting natuurgebieden, oprichting grondbank, trekker gebiedsprocessen

Medewerkers

9,1

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 1.349.473

Herstel van biodiversiteit. Tegengaan van de effecten van klimaatverandering. Transitie naar duurzame energie. Stimuleren natuurinclusieve landbouw. Bewustwording Circulaire Economie. Stimuleren gezonde en duurzame voeding

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.349.473

  1. Advisering provincie&gemeenten RO, natuur en energie, ondersteuning aangesloten organisaties,
  2. Uitvoering campagnes Nacht vd Nacht, Samen Fryslan Schoon, Voedsel/landbouw en Ik ben bewust om gedragsverandering op gang te brengen
  3. Ontw. innovatieve concepten energiebesparing, zonneweides/energietuin, verdienmodel voor landbouw en akkerbouw. Faciliteren gebiedsprocessen
  4. Ondersteuning: lokale natuurinitiatieven, netwerk voedselbossen, voedselinitiatieven, lokale energie

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.348.131

Structurele en incidentele subsidie Provinsje Fryslân, Nationale Postcode Loterij. Aangesloten organisaties. Overheidsinstellingen. Bedrijven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?