CBF-Erkenningspaspoort

Fund for Excellence of the Royal Conservatoire

Jonge talenten aan het Koninklijk Conservatorium steunen en zo bijdragen aan de ontwikkeling van het muziek- en dansklimaat in Nederland.

Dit willen we oplossen

Aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag wordt jong talent opgeleid. Het Fund for Excellence maakt beurzen mogelijk en geeft extra steun voor aanvullende projecten zoals Side by Side met het Orkest van de Achttiende Eeuw.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks wordt aan circa 20 excellente studenten een studiebeurs uitgereikt, zodat deze studenten aan het Koninklijk Conservatorium kunnen studeren. Deze studenten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het muziek- en dansklimaat in Nederland en daarbuiten.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2019

Sector

Onderwijs en wetenschap

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 328.902

Excellent jong muziek- en danstalent tot bloei brengen!

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 309.793

  1. Uitreiken van studiebeurzen aan excellente studenten van het Koninklijk Conservatorium
  2. Het verlenen van schenkingen of tegemoetkomingen ter dekking van uitzonderlijke activiteiten van het Koninklijk Conservatorium

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 369.918

Het Fund for Excellence werft fondsen bij onder andere particulieren, bedrijven, overheden, familiefondsen en stichtingen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?