CBF-Erkenningspaspoort

Gaia Nature Fund

Het Gaia Nature Fund steunt projecten die zich inzetten voor de bescherming van bedreigde wilde soortgenoten van dieren uit GaiaZOO.

Dit willen we oplossen

De dieren in GaiaZOO zijn de ambassadeurs van hun wilde, vaak bedreigde, soortgenoten. Het GNF wil projecten financieel ondersteunen, waarbij deze diersoorten behouden blijven in hun natuurlijke leefgebieden. Dit gebeurt in samenwerking met de lokale bevolking.

Dit is waar we trots op zijn

Dankzij de inzet van vrijwilligers in GaiaZOO steunen we sinds 2005 al tientallen projecten. Veel van de dierprojecten kunnen op langdurige steun rekenen. Dit is belangrijk voor het voortbestaan van o.a. berberapen in Marokko, de Europese nerts in Estland en de gorilla in Afrika.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

11 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 september 2020

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 117.157

GNF wil meer naamsbekendheid; meer geld inzamelen om zo bestaande projecten grootschaliger te kunnen steunen, zodat het effect voor de bedreigde dieren groter is en projecten langjarig op GNF kunnen bouwen. Ook wil GNF nog meer projecten voor bedreigde diersoorten gaan steunen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 102.929

  1. Inzet van vrijwilligers die in GaiaZOO educatieve activiteiten begeleiden (teambuilding, rondleiding, kinderfeesten, etc.).
  2. Promotie van merchandise in GaiaZOO en ten behoeve van specifieke GNF projecten.
  3. Activiteiten organiseren met de Vrienden van Gaia Nature Fund .
  4. Communicatie en promotie via bebording en educatieve activiteiten in GaiaZOO, via de website, sociale media en drukwerk.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 90.881

Begeleide activiteiten waar bezoekers een donatie voor betalen. Verkoop merchandise en inzameling van gelden via activiteiten in de ZOO. De Vrienden van GNF (contributie per jaar). In de toekomst dankzij de ANBI status ook uit goede doelen loterijen, giften, erfenissen, etc.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?