CBF-Erkenningspaspoort

Gave

We verlangen ernaar dat vluchtelingen in Nederland worden gezien en geliefd.

Dit willen we oplossen

Vluchtelingen die ontheemd zijn en in Nederland komen leven vaak in onzekerheid, zijn eenzaam, hebben geen echt thuis meer en voelen zich niet gezien als mens.

Dit is waar we trots op zijn

Vluchtelingen die een christelijk netwerk vinden in Nederland. Kerken en christenen die gastvrij zijn voor vluchtelingen en door Gave hierin getraind worden. Christen-asielzoekers die door tussenkomst van juridische adviseurs van Gave een veilige plek in Nederland vinden.

Medewerkers

25

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2016

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 1.667.867

Gave verlangt ernaar dat vluchtelingen worden gezien en geliefd en dat zij Jezus dienen en eren samen met Nederlandse christenen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.435.531

  1. Stimuleren en toerusten van kerken en christenen.
  2. Activiteiten voor en bezoeken van vluchtelingen.
  3. Kenniscentrum rond vluchtelingen.
  4. Opkomen voor de rechten van christen-asielzoekers.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.731.109

Het geld dat Gave ontvangt komt voornamelijk via onze particuliere donateurs. Verder zijn er kerken die Gave ondersteunen. De overige donaties komen o.a. binnen via bedrijven en fondsen. Gave is dankbaar voor de achterban die het werk mogelijk maakt.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?