CBF-Erkenningspaspoort

Geldersch Landschap & Kasteelen

Wij geven het Gelderse culturele en natuurlijke erfgóed door, we laten het leven

Dit willen we oplossen

GLK zet zich in voor het beheer en behoud van het Gelders natuur- en cultuurhistorisch erfgoed. Met als uitgangspunt dat we het landschap en de biodiversiteit die daarbij hoort beheren en herstellen.We herenigen zoveel mogelijk de landhuizen met hun omgeving.

Dit is waar we trots op zijn

Grote betrokkenheid van politiek, burgers, donateurs en bedrijven waardoor we de afgelopen jaren grote en kleine aansprekende projecten konden uitvoeren. Hierdoor is de kwaliteit van het bezit toegenomen Nog steeds groeiende achterban.

Medewerkers

109,7

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

911

Erkend sinds

01 juli 2002

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 21.046.300

We willen de kwaliteit van ons erfgoedbezit in standhouden en waar nodig verbeteren zodat het voor toekomstige generaties behouden blijft. Dit doen wij door onze omgeving daar intensief bij te betrekken (interactie) en waar verenigbaar door exploitatie van het bezit !

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 19.113.300

  1. Verbetering kwaliteit van het bezit door geïntegreerd beheer, onderhoud en projectmatige kwaliteitsverbeteringsprojecten
  2. Vergroting van de interactie met omgeving om de kwaliteitsdoelen gezamenlijk te realiseren en de betrokkenheid te vergroten.
  3. Zakelijk werken en door exploitatie van (delen van) het bezit bij te dragen aan het behoud ervan

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 21.535.400

Structurele inkomsten uit o.a. donateursbijdragen (aantal 48.694), bijdrage van de NPL, ondersteuningsbijdragen van overheden, inkomsten uit verpachtingen en verhuringen, houtverkoop. Incidentele inkomsten uit o.a. nalatenschappen en projectondersteuning van overheden.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?