CBF-Erkenningspaspoort

Generaal Maczek Memorial

Het Maczek Memorial Breda is dé plek waar we de bijdrage van de Poolse troepen aan de bevrijding van Nederland in herinnering houden.

Dit willen we oplossen

Dat de Polen in grootte de vierde nationaliteit waren die aan de bevrijding van ons land heeft deelgenomen, is bij velen niet bekend. De stichting wil de bijdrage van de 1e Poolse Pantserdivisie aan de bevrijding erkennen en zorgen dat hun opoffering blijvend wordt herinnerd.

Dit is waar we trots op zijn

Het Memorial brengt op een cultureel verantwoorde manier de inspanningen van de Poolse troepen, en die van de 1e Poolse Pantserdivisie in het bijzonder, in beeld. Vanuit een educatieve rol wordt de herinnering levend gehouden en verbonden aan het belang van onze huidige vrijheid.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 april 2020

Sector

Kunst en cultuur

Doelgroep

Algemeen publiek

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 51.883

Waardering tonen voor de Poolse inspanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog ten behoeve van onze vrijheid en bij het (grote) publiek meer betrokkenheid creëren door middel van het vervullen van een nagenoeg culturele maar ook educatieve en toeristische rol.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 31.721

  1. Het Memorial huisvest o.a. een permanente tentoonstelling van het Generaal Maczek Museum, een documentatiecentrum en een herdenkingsruimte.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 45.586

Als Stichting Generaal Maczek Memorial zijn wij eigenaar en beheerder van het vastgoed. Middels verhuur aan Stichting Generaal Maczek Museum, dat het memorial exploiteert, genereren wij het merendeel van de middelen om te voorzien in de instandhouding van dit vastgoed.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?