CBF-Erkenningspaspoort

Gevangenenzorg Nederland

Ondersteuning van (ex)gevangenen en hun familie tijdens en na het verblijf in de gevangenis. Vinden van nieuwe wegen die recidive voorkomen.

Dit willen we oplossen

Bijdragen aan het herstel van onze medemens in en na detentie. Present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven, door vanuit onze kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij ons werk.

Dit is waar we trots op zijn

Aandacht van betrokken vrijwilligers van GNd draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en verlaagt het risico op recidive. De methode van Herstelzorg vergroot aantoonbaar de kansen op zelfredzaamheid van de hulpvragers.

Medewerkers

29,3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

635

Erkend sinds

01 december 2019

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 3.007.771

GNd draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Ons hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd en innovatief

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 2.354.921

  1. Gevangenen en hulpvragers uit de Forensische Zorg worden door vrijwilligers bezocht en gemotiveerd tot een leven zonder criminaliteit.
  2. Zorg voor Familie; eenoudergezinnen (moeder) met kinderen en ouders van gevangenen. Zij worden individueel bezocht door onze vrijwilligers.
  3. Gevangenen en toekomst: - arbeidsbemiddeling - herstelrechtprogramma's; cursus aan groepen of individueel - werkgericht Project Maatwerk
  4. 650 betrokken vrijwilligers zetten zich in om onze doelstellingen te bereiken. Zij laten steeds weer merken dat de hulpvragers er toe doen!

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 2.701.290

via particulieren, kerken, bedrijven fondsen en subsidie.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?