CBF-Erkenningspaspoort

Gipsy Mission

Investeren in Roma kinderen door middel van christelijk onderwijs

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van de maatschappelijke achterstandspositie van Roma's in Roemenië en Oekraïne. Wij doen dit primair door middel van christelijk onderwijs aan zigeunerkinderen. Onderwijs helpt om structurele verbeteringen te realiseren in de Roma gemeenschap.

Dit is waar we trots op zijn

"Bedankt voor deze kans om naar het naschoolse huiswerk programma te gaan. Hier ben ik altijd gelukkig. Als ik kan lezen en schrijven kan ik gaan werken. Anders heb ik geen kans op werk." Daniella van 11 jaar uit Galospetreu. Er zijn vele Daniella's die wij perspectief geven.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroep

Kinderen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 172.369

Roma kinderen hebben een taalachterstand, gedragsproblemen, komen uit moeilijke thuissituatie, meisjes krijgen zeer jong kinderen, gezinnen hebben geen inkomen. Christelijk onderwijs zorgt voor ontwikkeling en bewustwording waardoor jongeren zelf bij gaan dragen aan oplossingen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 171.813

  1. onderwijs aan Roma kinderen
  2. diaconale projecten - praktische hulp
  3. evangelisatie - alleen het evangelie van Jezus kan mensenlevens structureel veranderen

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 213.055

Fondsenwerving via particulieren, kerken, stichtingen en bedrijven

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?