CBF-Erkenningspaspoort

Global Aid Network Holland (GAiN)

Global Aid Network (GAiN) is een wereldwijde organisatie die Gods liefde uitdraagt via (nood)hulp

Dit willen we oplossen

GAiN bestaat om de liefde van God te laten zien, met hart en handen, aan mensen wereldwijd die lijden en in nood zijn. GAiN gelooft dat hulp aan mensen in nood een integraal onderdeel van de missie van God is.

Dit is waar we trots op zijn

GAIN is vooral een vrijwilligersorganisatie met gedreven medewerkers, werkend vanuit persoonlijke overtuiging. GAiN heeft een zeer lage overhead en dus een erg hoge doelbesteding. GAiN is onderdeel van een internationaal netwerk, en partner van Agape met collega's in 190 landen

Medewerkers

22,2

Actief gebied

19 gebieden

Vrijwilligers

700

Erkend sinds

01 augustus 2021

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 4.371.586

GAiN richt zich op (nood)hulp en wederopbouw en wil daarnaast bewustwording creëren om het geloof handen en voeten te geven. GAiN vindt het belangrijk ook u/jou bij haar werkzaamheden te betrekken.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 4.265.041

  1. Hulpverlening met een focus op Roma in Roemenië, Slovenië, Oekraïne en Israël, vluchtelingen, waterputten - Water for Life en onderwijs
  2. Inzameling en verzending van hulpgoederen zoals kleding en voedsel naar onze projecten en van schoendozen gevuld voor kinderen - Actie4Kids
  3. Hulpreizen naar onze projecten om ook ter plekke te helpen en te dienen en zo de liefde van Jezus te laten zien aan mensen
  4. Noodhulp bij oorlogen, rampen en natuurgeweld, onder andere via het Disaster Assistance and Response Team (DART)

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 4.504.390

- Donaties van particulieren, kerken, stichtingen en bedrijven in vorm van geld en goederen.. - Opbrengst verkopen via (kringloop)winkels - Project bijdragen van verwante organisaties

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?