CBF-Erkenningspaspoort

GlobalRize

Wij gebruiken internet om het Evangelie te delen, wereldwijd en met iedereen.

Dit willen we oplossen

Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen de Here Jezus nodig heeft. Wereldwijd hebben ruim 3 miljard mensen het evangelie nog nooit gehoord. Het internet biedt ongekende mogelijkheden om het evangelie ook juist daar te brengen waar het het minst gehoord wordt.

Dit is waar we trots op zijn

In een aantal jaren is een organisatie ontstaan met honderden vrijwilligers die vanuit hun eigen huis zendeling zijn en zo in ruim 30 verschillende talen online mensen van over de hele wereld bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Medewerkers

14,2

Actief gebied

45 gebieden

Vrijwilligers

722

Erkend sinds

01 september 2022

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 845.713

Dat iedereen op de wereld via internet in zijn eigen taal en passend bij zijn cultuur: - het evangelie van Jezus Christus kan horen; - bijbelse antwoorden kan vinden op levensvragen; - contact kan leggen met een christen die het evangelie wil uitleggen; - een kerk kan vinden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 709.101

  1. Online via social media en websites in woord en beeld het evangelie delen en uitleggen.
  2. Gratis online bijbelcursussen aanbieden onder begeleiding van een persoonlijke mentor.
  3. Via chat persoonlijk in gesprek gaan met mensen die antwoorden zoeken op geloofs- en levensvragen.
  4. Kerken in kaart brengen en mensen in contact brengen met een lokale kerk.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 980.030

Fondsenwerving onder kerken, particulieren, bedrijven en fondsen. Onze inkomsten bestaan geheel uit giften.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?