CBF-Erkenningspaspoort

Globewise

Globewise stelt zich tot doel om meer kinderen en jongeren in Afrika en Azië toegang te geven tot onderwijs.

Dit willen we oplossen

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Wij bieden kinderen onderwijs die als gevolg van armoede anders geen onderwijs zouden kunnen volgen. Het is aangetoond dat onderwijs de meest duurzame en effectieve manier is om de armoede spiraal (voor generaties) te doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

We staan voor effectief geven. Ons uitgangspunt is dat iedere euro zo effectief mogelijk wordt besteed. We hebben een sterk team van professionals die zich vrijwillig inzetten waardoor er minimale overhead is en giften maximaal terecht komen bij de projecten die we ondersteunen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

6 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 september 2021

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroep

Kinderen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 301.933

Wij willen een wezenlijk verschil maken voor kinderen en jeugd. Wij ondersteunen basis, -voortgezet- en beroepsonderwijs voor kinderen en jeugd die in grote armoede leven. Effectief geven is het uitgangspunt van Globewise.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 299.178

  1. De professionele en resultaatgerichte aanpak van Globewise kenmerkt zich door een optimale efficiency en effectiviteit .
  2. Globewise is op continue basis bezig met het zoeken naar projecten die passen binnen onze criteria. Er vindt uitgebreid onderzoek plaats.
  3. In de definitieve besluitvormingsfase zal het project bezocht worden. Als aan alle criteria voldaan wordt zal besloten worden tot steun.
  4. Het verkozen project zal gedurende de looptijd van ondersteuning kritisch worden gevolgd waarbij effectiviteit van het besteedde geld.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 397.274

Globewise ontvangt een jaarlijkse donatie en denkt in nabije toekomst aan verdere fundraising via bedrijven, activiteiten met scholen, particuliere en event-organisatie. Globewise kenmerkt zich door een eerlijke en transparante aanpak waardoor transparatie is over bestedingen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?