CBF-Erkenningspaspoort

Goede Werken Glorieux

GWG werft en beheert de fondsen ter ondersteuning van onze projecten voor kansarme en kwetsbare mensen in Brazilië, Ethiopië en Indonesië.

Dit willen we oplossen

Veel mensen zitten gevangen in extreme armoede en een gebrek aan kansen. GWG werkt samen met de projecten in Brazilië, Ethiopië en Indonesië aan een beter leven voor kansarme vrouwen, moeders en (gehandicapte) kinderen, kwetsbare kinderen & jeugd, (dakloze) ouderen en zieken.

Dit is waar we trots op zijn

We werken met kwetsbare groepen naar een economisch, zelfstandig bestaan door onderwijs, werk, huisvesting, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg. In Ethiopië, Indonesië en Brazilië bieden de projecten jaarlijks +/- 110.000 kinderen en volwassenen de kans op een beter leven.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2020

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 353.144

Een menswaardig bestaan voor iedereen, door mensen economisch zelfstandig te maken waardoor scholing voor de kinderen; medische zorg en goede huisvesting binnen bereik komen. We bouwen aan realisering van ontwikkelingsdoelen 1, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 van de Verenigde Naties.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 343.948

  1. Door economische zelfstandigheid van mensen te vergroten door Basic Business Skill Trainingen, Startkapitaal en begeleiding naar werk.
  2. Door goede, betaalbare gezondheidzorg en ouderenzorg aan te bieden in onze medisch centra en ouderprojecten.
  3. Door onderwijs aan te bieden in onze scholen, door het aanbieden van vakopleidingen, studiemogelijkheden en educatieve activiteiten.
  4. Door gedegen huisvesting, toilettenbouw, alternatieve landbouwprojecten en schoon drinkwatervoorzieningen de levensstandaard te verhogen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 239.431

De financiële bijdragen komen van particulieren, vermogensfondsen, sociale organisaties en religieuze instituten waaronder de eigen Congregatie van de broeders van O.L.Vr. van Lourdes. Jaarlijks proberen wij nieuwe donoren in de rij van donateurs te krijgen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?