CBF-Erkenningspaspoort

HALIN

Het bieden van levenslange ondersteuning aan voormalige landgenoten in Indonesië

Dit willen we oplossen

Ondersteuning (financieel en anderszins) bieden aan voormalige Nederlanders en daaraan gelijkgestelden, die geboren zijn voor 16 augustus 1945, die nu nog in Indonesië wonen en die geen of weinig inkomen hebben.

Dit is waar we trots op zijn

Werkzaamheden lopen al vanaf 1955. In het begin ondersteunde Halin ruim 4.000 voormalige Nederlanders in Indonesië met hulppakketten (voedsel en kleding). Later werd die ondersteuning financieel van aard. Het aantal ondersteunden bedraagt nu nog ca. 220 personen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Indonesië

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 253.652

Voldoende middelen verwerven teneinde de bestaande groep ondersteunden en eventuele nieuwe aanmelders levenslang te blijven ondersteunen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 230.292

  1. In Indonesië verzorgen diverse vrijwillig(st)ers voor de uitbetaling van tweemaandelijkse financiële bijdragen.
  2. Jaarlijks wordt een attestatie de vita operatie uitgevoerd.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 272.175

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?