CBF-Erkenningspaspoort

HAPIN

Hapin helpt mee de economie en de bestaanszekerheid van de Papoea's te verbeteren.

Dit willen we oplossen

De Papoea's worden gemarginaliseerd en hun stem wordt niet gehoord. Een unieke cultuur dreigt te verdwijnen. Hapin wil luisteren naar de Papoea's en hen helpen om de weg naar de toekomst open te houden.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn een kleine organisatie met lage overhead maar grote slagkracht. Sinds 1972 zijn duizenden studenten geholpen met een studiebeurs en hebben honderden lokale projecten bijgedragen aan het versterken van lokale gemeenschappen in Papua.

Medewerkers

1,28

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

2

Erkend sinds

01 juli 2001

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 222.199

Hapin wil bijdragen aan een sterke, duurzame lokale economie die de welvaart en het welzijn van de Papoea's bevordert. Ook geven we stem aan het verhaal van Papua in Nederland.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 179.310

  1. We ondersteunen kleinschalige projecten van lokale partners op het terrein van economie, onderwijs, capaciteitsopbouw en cultuurbehoud.
  2. We verlenen studiebeurzen aan talentvolle jonge Papoea's die graag willen studeren maar zelf niet over de middelen beschikken.
  3. We vragen in eigen land aandacht voor de situatie van de Papoea's.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 190.585

Wij kunnen ons werk doen dankzij donaties en giften van particulieren en andere organisaties zonder winststreven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?