CBF-Erkenningspaspoort

Happy Watoto

Happy Watoto biedt kansarme kinderen toekomstperspectief middels een langdurig scholingstraject en opvang waar nodig.

Dit willen we oplossen

Stichting Happy Watoto probeert de enorme jeugdwerkloosheid in Tanzania enigszins te verhelpen door de meest kanslozen (wezen en kinderen uit probleemgezinnen) langdurig onderwijs en waar nodig zorg te bieden, en ze via betaald werk te begeleiden naar een zelfstandig bestaan.

Dit is waar we trots op zijn

Jonge Tanzanianen die via ons project een zelfstandig bestaan hebben kunnen opbouwen en een toekomst met perspectief hebben verworven.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Tanzania

Vrijwilligers

1

Erkend sinds

01 juli 2017

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroep

Kinderen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 238.290

Kansarme kinderen middels goed en langdurig onderwijs optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Zonder onze steun hebben deze kinderen geen enkel toekomstperspectief. Door juiste de meest zwakke te helpen, helpen we Tanzania in haar verdere economische ontwikkeling.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 233.700

  1. Langdurig Engelstalig onderwijs (van kleuter- tot en met beroepsonderwijs).
  2. Waar nodig elementaire zorg en een veilig onderkomen.
  3. Na schooltraject begeleiding naar werk.
  4. Waar opportuun verlenen we ook studiebeurzen en micro-financiering.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 211.000

Via sponsoren.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?