CBF-Erkenningspaspoort

Hartstichting

Onze droom is een wereld zonder hart- en vaatziekten, onze missie is hart- en vaatziekten verslaan.

Dit willen we oplossen

Met de toenemende vergrijzing zijn hart- en vaatziekten een steeds groter probleem. Het verlies aan gezonde levensjaren veroorzaakt door hart- en vaatziekten neemt toe. Als we niets doen stijgt het aantal patiënten naar ruim 1,9 miljoen in 2030.

Dit is waar we trots op zijn

De overlevingskans na een hartstilstand buiten het ziekenhuis is toegenomen van 9% naar gemiddeld 23%. Dit komt mede door de toename van het aantal burgerhulpverleners, de inzet van automatische externe defibrillatoren (AED's) en door het opzetten van 6 minutenzones.

Medewerkers

126,5

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 47.099.036

We werken aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden of weer sterk te maken, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Het grote doel: hart- en vaatziekten zo ver terugdringen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 36.117.068

  1. Opsporen van mensen die niet weten dat zij risico lopen op hart-vaatziekten, zodat ze niet overvallen worden door een hart- of vaatziekte.
  2. Slachtoffers van een hartstilstand, hartinfarct of beroerte krijgen sneller hulp en zijn eerder in het ziekenhuis.
  3. Financieren van wetenschappelijk onderzoek, zodat iedereen de beste behandeling krijgt bij een hart- of vaatziekte.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 50.796.887

Baten van particulieren en bedrijven, subsidies van overheden, baten van loterijorganisaties en bijdragen van andere organisaties zonder winststreven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?