CBF-Erkenningspaspoort

Hartstichting

Iedereen een gezond hart, voor nu én later.

Dit willen we oplossen

Er zijn ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders met een hart- of vaataandoening. Als we niets doen, stijgt dit aantal fors.

Dit is waar we trots op zijn

Met de start van de Hartcheckpunten op verschillende plaatsen in Nederland kunnen mensen hun bloeddruk en cholesterol meten. Loopt iemand een verhoogd risico? Dan geven we tips om gezonder te leven. Onze droom is dat er in Nederland in 2030 een heel netwerk beschikbaar is.

Medewerkers

120,9

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 48.283.983

Het is onze ambitie dat de hartgezondheid van Nederland in 2030 meetbaar verbeterd is. Dit betekent: meer mensen zijn gezond én mensen met hart- en vaatziekten blijven langer gezond. Hierbij hebben we oog voor de verschillen tussen mensen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 38.899.419

  1. De leefomgeving gezonder te maken en mensen aan te moedigen om gezonder te leven, door gezonde voeding, bewegen en een rookvrij Nederland.
  2. Mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten vroeg opsporen door 1 keer per jaar bloeddruk en cholesterol te meten bij 40-plussers.
  3. Investeren in onderzoek naar het eerder herkennen van hartziekten en naar de beste behandelingen.
  4. Nederland hartveiliger te maken. Zo krijgen slachtoffers snel de juiste hulp wanneer iedere minuut telt.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 51.335.524

Baten van particulieren en bedrijven, subsidies van overheden, baten van loterijorganisaties en bijdragen van andere organisaties zonder winststreven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?