CBF-Erkenningspaspoort

Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis

Onze stichting heeft zich ten doel gesteld zwerfhonden en zwerfkatten op te vangen en (medisch) te verzorgen en vervolgens te herplaatsen.

Dit willen we oplossen

Ons doel is zowel zwerfhonden en katten een tijdelijk goed onderkomen te verschaffen. Voorts hebben wij ons ten doel gesteld honden en katten op te nemen die door omstandigheden zoals overlijden ,echtscheidingen niet meer door de eigenaar verzorgd kunnen worden.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op ons onderkomen ,ons gediplomeerd personeel, de vele vrijwilligers. Van belang is een goede balans tussen bestuur,personeel en vrijwilligers teneinde onze kerntaak uit te voeren. De realisatie van een goede samenwerking met beleidsmedewerkers en wethouders.

Medewerkers

2,9

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

71

Erkend sinds

01 maart 2019

Sector

Dieren

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 228.002

Wij willen bereiken dat zwerf en afstandshonden en katten in de regio West-Friesland in goede conditie bij een nieuwe eigenaar geplaatst kunnen worden. Door het geven van informatie en nazorg aan de nieuwe eigenaar trachten wij de herplaatsing tot een succes te brengen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 220.062

  1. Door een samenwerkingsverband met de St.Dierenambulance Hoorn en Omstreken worden de zwerfhonden en katten effectief opgehaald 24/7.
  2. Ons personeel (3FTE) beschikt over de benodigde diploma's dierenverzorging. (Honden en Kattenbesluit 1999)
  3. Wij begeleiden als een erkend leerbedrijf stagiairs. Vele vrijwilligers zorgen voor een doelmatig functioneren van het asiel.
  4. Door het actief benaderen van de media vergroten wij de kans dat herplaatsing bij een geschikte nieuwe eigenaar mogelijk wordt.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 264.850

Voornamelijk door bijdragen West-Friese gemeenten,exploiteren honden en kattenpension en giften,sponsoring,legaten en erfenissen .

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?