CBF-Erkenningspaspoort

Heifer Nederland

Samen met boerengemeenschappen maken we een einde aan honger en armoede en stimuleren we een duurzame omgang met het milieu.

Dit willen we oplossen

Wereldwijd neemt het aantal mensen met honger weer toe. Met name de kleinschalige boeren hebben het moeilijk en kampen met de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Tegenvallende oogsten leiden tot een daling in inkomsten en een tekort aan gezond voedsel.

Dit is waar we trots op zijn

Dankzij de Heifer methode hebben de boeren met wie wij samenwerken een gezonde maaltijd op tafel staan en verdienen ze een duurzaam leefbaar inkomen. Het unieke aan deze aanpak is dat iedere boer kennis, zaden en vee doorgeeft en zo anderen helpt een beter leven op te bouwen.

Medewerkers

7,2

Actief gebied

12 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2004

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 1.660.666

Heifer werkt intensief samen met boerengezinnen in armoede én hun gemeenschappen zodat ze kunnen eten van het land, leven van het land en geven om het land. Zo creëren we sterke en veerkrachtige gemeenschappen en een structurele vermindering van honger en armoede.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.325.360

  1. Door praktische landbouwkennis, zaden, goed vee en toegang tot water produceert een boerengezin voldoende eten voor zichzelf.
  2. Goede samenwerking, toegang tot financiering en verkoop van producten levert een gezin een leefbaar inkomen op en voedsel voor de omgeving.
  3. Door toepassing van klimaat-slimme technieken worden bodems gezonder, verbetert de toegang tot water en vergroent de omgeving.
  4. Meer zeggenschap voor vrouwen, betere kansen voor de jeugd en een sterke samenwerking binnen het gezin, de groep en de gemeenschap.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.648.028

Heifer Nederland werft op nationaal niveau fondsen bij particulieren, kerken, fondsen en stichtingen en de Nederlandse overheid. Op internationaal niveau richten we ons, in samenwerking met Heifer International, op institutionele donoren (overheden en ambassades) en stichtingen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?