CBF-Erkenningspaspoort

Hendrick de Keyser

Het voor altijd bewaren en begrijpelijk maken van bijzondere voorbeelden van de Nederlandse woonhuisgeschiedenis door de eeuwen heen.

Dit willen we oplossen

Eeuwig behoud van bijzondere historische of architectonische gebouwen, in het bijzonder woonhuizen. Sommige gebouwen hebben een zodanig ontwerp, interieur of constructie dat alleen een gespecialiseerde eigenaar in staat is om dat te behouden voor ons nageslacht.

Dit is waar we trots op zijn

In ons 105-jarig bestaan heeft Hendrick de Keyser meer dan 430 panden veilig gesteld en daarmee een collectie van 500 jaar Nederlandse woonhuisgeschiedenis in bezit (1480 tot 1993). Alle panden verkeren in goede staat en de meest bijzondere huizen zijn publiek toegankelijk.

Medewerkers

66,2

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

415

Erkend sinds

01 januari 2003

Sector

Kunst en cultuur

Doelgroep

Algemeen publiek

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 25.302.000

Om gebouwen te kunnen bewaren moeten ze altijd worden gebruikt. Het vereist bij bijzondere historische of architectonische gebouwen specialistische kennis en veel niet rendabel geld om hun bijzondere karakter te combineren met een passend gebruik.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 24.602.000

  1. Zorgvuldig afwegen welke panden vallen onder de 'eeuwige' behoudswens. Die in eigendom verwerven, restaureren en in gebruik nemen.
  2. Met ruim honderd jaar ervaring een economisch veilig model hanteren dat garandeert dat eenmaal verworven panden nooit meer verloren gaan.
  3. Met kennis van zaken restaureren zodat de waardevolle onderdelen altijd behouden blijven. Gebruik moet zich aanpassen aan het monument.
  4. Het publiek via publicaties, gebruik en beleving informeren over de waarden die juist in onze bijzondere panden aanwezig zijn.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 23.432.000

Voor de instandhouding van onze panden ontvangt de Vereniging huurinkomsten en subsidies; voor de verwerving en restauraties ontvangt 'Hendrick de Keyser' bijdragen van de Vriendenloterij, fondsen en particulieren. Het openstellen van panden kan dankzij particulieren en de VL.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?