CBF-Erkenningspaspoort

het Cultuurfonds

De Stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk cultuur, natuur en talentontwikkeling te bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden.

Dit willen we oplossen

Het Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en talentontwikkeling in het Koninkrijk der Nederlanden. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we tal van initiatieven. Ook willen we het hedendaags mecenaat faciliteren.

Dit is waar we trots op zijn

- Onze bestedingen van € 46,2 miljoen. - Dat wij naast bijdragen uit loterijen € 35,7 miljoen uit andere bronnen hebben geworven (in totaal € 63,1 miljoen). - Onze bijna 500 CultuurFondsen op Naam, die door schenkers aan ons zijn toevertrouwd. - Onze eigen initiatieven.

Medewerkers

45

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

391

Erkend sinds

01 januari 1997

Sector

Kunst en cultuur

Doelgroep

Algemeen publiek

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 51.490.155

Een vitale cultuur-/natuursector met een breed geschakeerd aanbod, waarbij iedereen die dat wil – actief of passief – betrokken is of kan raken. Erkenning van maatschappelijk belang dat cultuur/natuur levens van mensen verrijkt en hen in staat stelt zich met elkaar te verbinden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 46.212.818

  1. financiering projecten waarbinnen mensen cultuur/natuur maken, uitvoeren, beleven, ondersteunen, en zich daardoor met elkaar verbinden
  2. zorgen dat op gebied van cultuur/natuur een brede waaier activiteiten, uitingen, objecten ontstaat en blijft bestaan
  3. financiële/organisatorische obstakels wegnemen, opdat cultuur/natuurinstellingen en -organisaties initiatieven kunnen (blijven) ontplooien
  4. uitdragen waarde cultuur/natuur voor individu en samenleving bij publiek, media, overheden en andere financiers

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 63.122.855

Wij ontvangen donaties van particulieren en uit nalatenschappen, van stichtingen en bedrijven, en subsidies van overheden. Ook ontvangen wij jaarlijks bijdragen van VriendenLoterij en Nederlandse Loterij. Daarnaast hebben wij bestemmingsfondsen en een bestemmingsreserve.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?