CBF-Erkenningspaspoort

Het Gehandicapte Kind

Een kind met een handicap speelt vaak alleen. Elke dag die een kind eenzaam doorbrengt is er één te veel. Geen kind zonder vriendjes!

Dit willen we oplossen

Je bent maar één keer jong. Elke dag die een kind eenzaam doorbrengt is er één te veel. Met jouw hulp zorgen we dat kinderen met een handicap (ca. 100.000 kinderen in Nederland) opgroeien in contact met dus samen met leeftijdgenootjes. Zodat ze nooit meer alleen hoeven te spelen.

Dit is waar we trots op zijn

We hebben in 10 jaar al ruim 100 speeltuinen inclusief gemaakt, 50 Samen naar Schoolklassen opgericht en 50 atletiekverenigingen verwelkomen nu ook kinderen met een handicap. Hierdoor kunnen kinderen met een handicap ook mee doen en spelen, sporten en leren zij niet meer alleen!

Medewerkers

28,2

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 1998

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Voorheen NSGK

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 7.835.000

Samen met onze gevers, vrijwilligers en partners zorgen we ervoor dat kinderen met een handicap kunnen meedoen in de speeltuin, op de sportclub, in de muziekgroep en op school. Zodat kinderen met en zonder handicap samen de basis kunnen leggen voor hun verdere leven.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 5.546.000

  1. Samen spelen: met onze partners zorgen we voor toegankelijke speelplekken, hulpmiddelen en trainingen.
  2. Samen leren: we richten "Samen naar School" klassen op waardoor kinderen met (ernstige) handicaps ook naar een school in hun buurt kunnen.
  3. Samen sporten: we introduceren aangepaste sporten (zoals Framevoetbal) zodat kinderen met een handicap met andere kinderen kunnen sporten.
  4. Beeldvorming/voorlichting: we zorgen voor een positief beeld over kinderen met een handicap.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 8.466.000

Onze steun aan kinderen met een handicap is alleen mogelijk dankzij de steun van trouwe donateurs, onvermoeibare collectevrijwilligers, enthousiaste actievoerders en bijzondere vrienden zoals vermogensfondsen, bedrijven en de goede doelen loterijen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?