CBF-Erkenningspaspoort

Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap beschermt en ontwikkelt natuur, erfgoed en landschap in de provincie Groningen.

Dit willen we oplossen

Duurzaam beschermen van natuur, landschap en erfgoed in Groningen; kwaliteiten die onder druk staan door o.a. intensivering landbouw, aardbevingen en verstedelijking.

Dit is waar we trots op zijn

Naast de Ennemaborg in Midwolda hebben we 60 hectare landbouwgrond in bezit. Op deze grond voeren we een 6-jarige pilot uit voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. We werken hier samen met boeren, kennis- en landbouworganisaties.

Medewerkers

30,7

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

437

Erkend sinds

01 januari 1999

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 9.016.000

Duurzaam behoud van monumentaal erfgoed en natuur in Groningen door het in eigendom verwerven, gevolgd door beheer en onderhoud.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 8.405.000

  1. Aankoop van grond en monumentaal erfgoed
  2. Inrichting van natuurgebieden en restauratie van monumenten
  3. Beheer van natuur en onderhoud van monumenten, waar mogelijk gekoppeld aan openstelling.
  4. Versterking van maatschappelijk draagvlak voor bescherming van natuur, landschap en erfgoed en een actieve belangenbehartiging.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 10.136.000

Fondsenwerving; donateursinkomsten, giften, nalatenschappen en sponsoring Subsidies; voor natuurbeheer en openstelling van terreinen en erfgoed Inkomsten eigen exploitatie; pacht terreinen, verhuur objecten en natuurbegraven. Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?