CBF-Erkenningspaspoort

Het Sikkelcelfonds

Financiele ondersteuning en stimulans van onderzoek naar effectieve behandeling en genezing van sikkelcelziekte.

Dit willen we oplossen

het Sikkelcelfonds wil verlichting & erkenning van de pijn die patiënten met sikkelcelziekte lijden. Door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar deze erfelijke & pijnlijke bloedziekte waaraan patienten te jong overlijden, hopen we het op een dag te genezen.

Dit is waar we trots op zijn

Toename van de bekendheid & zichtbaarheid van sikkelcelziekte. Nijntje is in 2020 ambassadeur geworden van het Sikkelcelfonds. Veel publiciteit. Hierdoor is een aanzienlijk donatiebedrag gerealiseerd, waardoor een groot aantal wetenschappelijke projecten gefinancieerd worden.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2020

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 317.152

Het Sikkelcelfonds streeft naar meer bekendheid en zichtbaarheid van sikkelcelziekte zodat middels fondsenwerving financiering van baanbrekend, wetenschappelijk onderzoek naar (uiteindelijk) genezing van deze ernstige ziekte mogelijk wordt; nu en in de toekomst.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 288.000

  1. Actieve fundraising acties door particulieren en bedrijven.
  2. Vergroten van de zichtbaarheid van deze nog onbekende ziekte, om wereldburgers met compassie voor sikkelcelziekte aan ons te binden.
  3. Uitreiking van Jonge Onderzoeker Beurs ter stimulans en ondersteuning van onderzoek.
  4. Financieel ondersteuning van wetenschappelijke projecten die door een onafhankelijke review commissie beoordeeld worden.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 299.202

Eenmalige & periodieke donaties van particulieren & bedrijven. Het opzetten van de SikkelCirkel. Aanhaken en goede doel zijn bij evenementen. Verkoop merchandising

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?