CBF-Erkenningspaspoort

Het Zeeuwse Landschap

Bescherming van natuur, landschap en erfgoed. Zeeland blijft niet vanzelf mooi!

Dit willen we oplossen

Het Zeeuwse Landschap zet zich in voor bescherming en behoud van de Zeeuwse natuur, voor behoud van de landschapswaarden van Zeeland, en behoud van het Zeeuwse gebouwde erfgoed in het buitengebied

Dit is waar we trots op zijn

Succesvolle projecten op het gebied van de versterking van de natuur op het platteland; een continue stroom van natuur-verbeteringsprojecten; een groeiend aantal erfgoedobjecten in bezit en beheer van Het Zeeuwse Landschap.

Medewerkers

39,4

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

233

Erkend sinds

01 januari 2004

Sector

Natuur en milieu

Doelgroep

Algemeen publiek

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 8.765.000

Het Zeeuwse Landschap streeft naar (1) versterking van de populaties wilde planten en dieren op het platteland, naar (2) vergroting van de biodiversiteit in de natuurgebieden, en (3) naar een groter aantal veiliggestelde en gerestaureerde historische panden in het buitengebied.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 7.556.000

  1. In samenwerking met de boeren natuurinclusieve landbouw bevorderen, o.a. door inzet van eigen grond.
  2. Verbetering van miliecondities in de natuurgebieden
  3. Verwerving en restauratie van historisch belangrijke gebouwen (bv. boerderijen)

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 7.891.000

Provinciale subsidies en donaties Nationale Postcode Loterij

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?