CBF-Erkenningspaspoort

Hivos

Hivos gelooft in moedige mensen, samen met hen strijden we voor gelijkwaardige en inclusieve samenlevingen.

Dit willen we oplossen

Hivos zoekt naar nieuwe, blijvende oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen. Met slimme projecten op de juiste plaatsen verzetten wij ons tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en de overbelasting van onze leefomgeving.

Dit is waar we trots op zijn

Hivos bouwt wereldwijd met partners aan veerkrachtige LHBTIQ+ bewegingen. Samen dwingen we gelijke wetgeving af en veranderen we de publieke opinie om discriminatie tegen te gaan.

Medewerkers

267

Actief gebied

43 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2002

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 77.985.000

Over de hele wereld zorgen we ervoor dat gemarginaliseerde groepen gehoord worden en een stem krijgen in het debat. Met hen streven we naar structurele verandering en delen wij een droom waarin economieën duurzaam zijn en samenlevingen openstaan voor iedereen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 71.166.000

  1. We werken samen met frontrunners. Zij zijn de progressieve, creatieve koplopers met originele ideeën.
  2. We bouwen coalities om ideeën om te zetten in oplossingen.
  3. Wij zorgen voor kennis, netwerk, geld, veiligheid en ondersteuning om beleid te beïnvloeden en de publieke opinie te veranderen.
  4. Lokaal eigenaar- en leiderschap zit in ons DNA én is een essentiële strategie om echte en blijvende verandering te realiseren.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 76.801.000

Hivos komt op verschillende manieren aan inkomsten. De meeste programma’s die wij uitvoeren worden gefinancierd door overheden en andere instellingen. Een ander deel van onze inkomsten komt van onze donateurs in Nederland en de Nationale Postcode Loterij.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?