CBF-Erkenningspaspoort

HOE (Hulp Oost-Europa)

Wij willen christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste.

Dit willen we oplossen

De armoede en sociale ongelijkheid van kwetsbare groepen in (voormalig) Oost-Europa. Hierbij ligt onze focus op ouderen, gehandicapten, gevangenen, verslaafden, daklozen, weeskinderen en Romakinderen.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op de persoonlijke betrokkenheid bij onze hulpverlening. Dankzij 47 jaar ervaring beschikken wij over een uitgebreid netwerk van persoonlijke contacten. Door onze vrijwilligers zijn wij zeer goed geïnformeerd over noodzaak én resultaat van onze hulpverlening.

Medewerkers

2,8

Actief gebied

9 gebieden

Vrijwilligers

85

Erkend sinds

01 juli 2004

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

10 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 1.578.737

Betere leefomstandigheden voor ouderen en andere kwetsbare groepen, vooral in de winter. Adequate opvang en begeleiding voor gehandicapten, daklozen en verslaafden. Betere onderwijskansen voor (roma)kinderen. Ondersteunen van christelijke gemeenten bij gemeenteopbouw.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.374.324

  1. Ouderen en gezinnen ontvangen ondersteuning door middel van een winterhulpproject.
  2. (Wees)kinderen worden liefdevol opgevangen in een tehuis. Daklozen en verslaafden worden geholpen om terug te keren in de maatschappij.
  3. In meerdere Romakampen zijn kleinschalige scholen gerealiseerd.
  4. Christelijke gemeenten worden toegerust in hun taak op diaconaal en missionair gebied.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.735.782

We sturen onze donateurs maximaal 7 keer per jaar informatie over onze campagnes. Mensen worden gestimuleerd te geven. Er zijn diaconieën van kerken die ons werk ondersteunen. We krijgen ook geld via vermogensfondsen. Op kleinere schaal werven we via bedrijven.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?