CBF-Erkenningspaspoort

HomePlan

Stichting HomePlan bouwt huizen voor de alleramsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Wij geloven in een huis, thuis en toekomst.

Dit willen we oplossen

HomePlan biedt een huis, thuis, toekomst voor de allerarmsten. Zo willen we bijdragen aan het structureel verlagen van het aantal mensen dat wereldwijd in extreme armoede leeft. Door de allerarmsten in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika een toekomstperspectief te bieden.

Dit is waar we trots op zijn

De impact van ons werk is groot: uit onderzoek is gebleken dat alle bewoners van de HomePlan-huizen zich veiliger voelen en dat hun gezondheid verbetert. Aanvullende projecten op het gebied van welzijn, educatie, werk en inkomen zorgen voor een beter toekomstperspectief.

Medewerkers

2,5

Actief gebied

5 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 mei 2010

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 1.058.426

HomePlan wil de allerarmsten een waardig onderkomen bieden. Hierdoor voelen de bewoners zich veiliger, een voorwaarde voor verdere ontwikkeling. Met aanvullende projecten (computereducatie, hulpmoeders, moestuinen) streven wij ernaar het toekomstperspectief te verbeteren.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 926.935

  1. Huisvestingsprojecten: met en voor de allerarmsten bouwen we huizen die passen bij de lokale omstandigheden, met watertank en toilet.
  2. Aanvullende projecten: sterke lokale partners brengen samen met de begunstigden de behoeftes in kaart en zetten vervolgtrajecten op.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 1.273.165

Wij ontvangen donaties van particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en kerkelijke instellingen. Een deel van het vermogen is vastgelegd in reserves. Ontvangen bestemde bedragen komen in een bestemmingsfonds als de gelden niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?